مباسافت


می توانیم امیدوار باشیم ...

خودپردازها ۲۱ هزار میلیارد ریال درآمد براى سیستم بانکى ایجاد کرد. عداد خودپردازهاى سیستم بانکى به ۱۰ هزار دستگاه رسیده است.

سیستم بانکى در اسفند ماه سال گذشته در بخش خودپردازها ۲۱ هزار و ۳۷۲ میلیارد و ۵۵۳ میلیون و۸۸۰ هزار و ۶۷۹ ریال تراکنش،

در بخش خودپردازها ۲ هزار و ۹۹۶ میلیارد و ۹۰۸ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۸۶ ریال تراکنش،

 در بخش پایانه هاى فروش و ۳۴ هزار ریال و ۲۱۷ میلیارد و ۳۶۹ میلیون و ۷۱۲ هزار و ۳۳۵ ریال تراکنش در بخش پایانه هاى شعب داشت.

به گزارش سرویس بانک و بیمه ابرار اقتصادى تعداد شعب مکانیزه سیستم بانکى نیز به ۱۳ هزار و ۸۵۶ شعبه رسیده است و سیستم بانکى ۱۱ هزار و ۴۷۲ شعبه متمرکز دارد.

بررسى ها نشان مى دهد که کل حساب هاى سیستم بانکى به ۱۵۳ میلیون و ۷۳۷ هزار و ۹۵۹ فقره رسید که ۴۲ میلیون و ۷۳۰ هزار و ۵۵۸ فقره از این حساب ها متمرکز است.


سیستم بانکى تا پایان سه ماهه چهارم سال گذشته ۲۶ میلیون و ۷۶۷ هزار و ۴۸۵ نفر مشترى تلفنبانک و ۶ میلیون و ۲۶۰ هزار و ۸۹۸ نفر مشترى دریافت صورت حساب تلفنى داشته است.

تعدادمشتریانى که در این مدت از اینترنت بانک سیستم بانکى استفاده کرده اند به ۴۱۶ هزار و ۹۶۰نفر،

مشتریانى که صورت حساب اینترنتى دریافت کرده اند ۵۲۳ هزار و ۱۴۹ نفر و پرداخت قبض از طریق اینترنت نیز ۷۰۸ هزار و ۷۸۸ نفر را شامل مى شود.

مبلغ بانک اقتصاد نوین در بخش خودپردازها در اسفندماه سال گذشته ۵۹۸ میلیارد و ۱۷ میلیون و ۹۳۹ هزارو ۱۳۰ ریال گزارش شده است.

بانک پارسیان نیز در این بخش در مدت مذکور ۲۳۳ میلیارد و ۵۶۵ میلیون و ۱۱۰ هزار ریال،

بانک پاسارگاد ۲۹۲ میلیارد و ۳۵ میلیون و ۵۷۰ هزار ریال تراکنش داشت.

این گزارش مى افزاید: بانک سامان دراین مدت در بخش خودپردازها ۳۷۹ میلیارد و ۳۲۰ میلیون و ۷۶۶ هزار و ۵۲۲ ریال

و بانک سرمایه ۳۹ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۶۱۰ هزار ریال

و بانک کارآفرین ۷۳ میلیارد و ۲۷۶ میلیون و ۸۵۸ ریال ازمحل تراکنش ها درآمد داشت.

  
نویسنده : ; ساعت ٦:٠٢ ‎ب.ظ روز ٢ خرداد ۱۳۸٧
comment نظرات ()