ويندوز امن تر از لينوکس

Windows & Linux Security

     گروه CERT گزارشی را آماده كرده است كه ادعا می كند در سال ۲۰۰۵ نقاط آسیب پذیر كمتری در ویندوز نسبت به سیستم عامل های لینوكس/یونیكس یافت شده است.

     گزارش CERT همچنین شامل Mac OS X به مانند سایر توزیع های لینوكیس می باشد. این گزارش نشان می دهد خانواده ی یونیكس دارای دو برابر نقاط آسیب پذیر به نسبت رقیب خود است.

     بولتن امنیتی سایبر ۲۰۰۵ نشان می دهد كه از ۵۱۹۸ رخنه ای كه گزارش شده است ۸۱۲ مورد متعلق به ویندوز بوده و ۲۳۲۸ از این باگ ها مربوط به سیستم عامل های خانواده ی یونیكس بوده است. همچنین ۲۰۵۸ مورد از باگ ها در هر دو نوع سیستم عامل مشترک می باشند.

مدارک ۱ - مدارک ۲

منبع: مايکروسافت در نگاهی نزديکتر

/ 0 نظر / 7 بازدید