آمار موتور های جست و جو

     آخرين آمار جست و جو هايی که توسط بازديد کنندگان در موتور های جست و جوی مشهور دنيا صورت گرفته است يا از سرويس های اختصاصی آن ها استفاده شده است٬ توسط سايت آلکسا (Alexa) اعلام شد که به شرح زير می باشد:

Google-Yahoo!-MSN

Google

google.com - 75%
images.google.com - 9%
mail.google.com - 7%
groups.google.com - 2%
video.google.com - 2%
news.google.com - 1%
froogle.google.com - 1%

YAHOO!

mail.yahoo.com - 53%
search.yahoo.com - 9%
news.yahoo.com - 3%
login.yahoo.com - 3%
bid.yahoo.com - 2%
yahoo.com - 2%
finance.yahoo.com - 2%

MSN

hotmail.msn.com - 73%
search.msn.com - 8%
spaces.msn.com - 5%
msn.com - 3%
msnbc.msn.com - 2%
moneycentral.msn.com - 1%
arabia.msn.com - 1%

منبع: Google Operating System Blog

/ 0 نظر / 23 بازدید