AMD vs Intel

AMD vs Intel

     چند هفته پیش مقایسه ای توسط موسسهی Tom’s Hardware بین دو پردازنده ی ارزان قیمت Athlon 64 3000+ و Pentium 4 3.0 GHz Bus 800 انجام گرفته است نکات جالبی را در پی داشت که چند مورد آن را ذکر می کنیم.

     در تست بازی Doom 3 و با کیفیت 1280*1024 و در حالت 32 بیتی، Athlon 64 3000+ کیفیتی به مراتب بهتر از Pentium 4 3.0 GHz Bus 800 را نمایش می دهد.

     جالب اینجاست که کیفیت Athlon مورد تست از نمونه های Pentium 3.2، Pentium D 920 بهتر جواب می دهد و جالب تر اینکه کیفیت کار Pentium 4 3.0 GHz Bus 800 معادل Sempron 3100+ است.

AMD64 vs Intel P4

     اما در بازی Quake 3 Team Arena وضعیت بصورت کامل تغییر می کند. یعنی Pentium 4 3.0 Ghz Bus 800 وضعیت به مراتب برتری نسبت به Athlon 64 3000+ مغرور شده دارد.

     در این وضعیت کیفیت Athlon 64 3000+ معادل Pentium 4 2.6 GHz ارزیابی می شود. Unreal Tournament 2004 بازی سومی بود که در این دو پردازنده رادر بوته ی آزمایش قرار داد.

     در این وضعیت نیز Pentium 4 3.0 GHz Bus 800 برد را تکرار می کند. نکته ی جالبی که Tom’s Hardware نیز بر آن تأکید می کند حضور Sempron 3100+ در حولو حوش این تست نفس گیر است! چرا که Sempron مذکور نصف Athlon 64 3000+ قیمت داشته اما کیفیتی معدل 80 درصد آن را ارائه می کند.

منبع: هموطن سلام

/ 0 نظر / 16 بازدید