می توانیم امیدوار باشیم ...

خودپردازها ۲۱ هزار میلیارد ریال درآمد براى سیستم بانکى ایجاد کرد. عداد خودپردازهاى سیستم بانکى به ۱۰ هزار دستگاه رسیده است.

سیستم بانکى در اسفند ماه سال گذشته در بخش خودپردازها ۲۱ هزار و ۳۷۲ میلیارد و ۵۵۳ میلیون و۸۸۰ هزار و ۶۷۹ ریال تراکنش،

در بخش خودپردازها ۲ هزار و ۹۹۶ میلیارد و ۹۰۸ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۸۶ ریال تراکنش،

 در بخش پایانه هاى فروش و ۳۴ هزار ریال و ۲۱۷ میلیارد و ۳۶۹ میلیون و ۷۱۲ هزار و ۳۳۵ ریال تراکنش در بخش پایانه هاى شعب داشت.

به گزارش سرویس بانک و بیمه ابرار اقتصادى تعداد شعب مکانیزه سیستم بانکى نیز به ۱۳ هزار و ۸۵۶ شعبه رسیده است و سیستم بانکى ۱۱ هزار و ۴۷۲ شعبه متمرکز دارد.

بررسى ها نشان مى دهد که کل حساب هاى سیستم بانکى به ۱۵۳ میلیون و ۷۳۷ هزار و ۹۵۹ فقره رسید که ۴۲ میلیون و ۷۳۰ هزار و ۵۵۸ فقره از این حساب ها متمرکز است.


سیستم بانکى تا پایان سه ماهه چهارم سال گذشته ۲۶ میلیون و ۷۶۷ هزار و ۴۸۵ نفر مشترى تلفنبانک و ۶ میلیون و ۲۶۰ هزار و ۸۹۸ نفر مشترى دریافت صورت حساب تلفنى داشته است.

تعدادمشتریانى که در این مدت از اینترنت بانک سیستم بانکى استفاده کرده اند به ۴۱۶ هزار و ۹۶۰نفر،

مشتریانى که صورت حساب اینترنتى دریافت کرده اند ۵۲۳ هزار و ۱۴۹ نفر و پرداخت قبض از طریق اینترنت نیز ۷۰۸ هزار و ۷۸۸ نفر را شامل مى شود.

مبلغ بانک اقتصاد نوین در بخش خودپردازها در اسفندماه سال گذشته ۵۹۸ میلیارد و ۱۷ میلیون و ۹۳۹ هزارو ۱۳۰ ریال گزارش شده است.

بانک پارسیان نیز در این بخش در مدت مذکور ۲۳۳ میلیارد و ۵۶۵ میلیون و ۱۱۰ هزار ریال،

بانک پاسارگاد ۲۹۲ میلیارد و ۳۵ میلیون و ۵۷۰ هزار ریال تراکنش داشت.

این گزارش مى افزاید: بانک سامان دراین مدت در بخش خودپردازها ۳۷۹ میلیارد و ۳۲۰ میلیون و ۷۶۶ هزار و ۵۲۲ ریال

و بانک سرمایه ۳۹ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۶۱۰ هزار ریال

و بانک کارآفرین ۷۳ میلیارد و ۲۷۶ میلیون و ۸۵۸ ریال ازمحل تراکنش ها درآمد داشت.

/ 1 نظر / 13 بازدید
پرشین

متاسفانه پرشین بلاگ به کاری کاملا بچه گانه دست زده تاکنون که با بیش از 65 وبلاگ نویس پرشینی که تمای داشته ام برایشان در کامنتی خصوصی آمده که جزئ 100 وبلاگ برتر پرشین هستند واقعا آقای بوترابی دست مریزاد !!!! باعث تاسف !!! فکر می کنم برای کشاندن مردم به این جشن خود حالا برای چه هدفی آنهم برخی در شهرستان هستند دل خوش داشته به این که بین یک میلیون نفر جزئ 100 نفر هستند به تهران واقعا شرمندگی دارد. این از اخلاقیات و عرف جامعه به دور است چه رسد به یک نفر که خود را حتما فرهیخته هم می داند؟!!!!!! برایت متاسفم جناب بوترابی اصلاخات پیشکش از خودت باید شروع می کردی من که از پرشین بلاگ می روم و به جشن هم نمی آیم با اینکه گفته اند جزئ 100 نفرم کافر همه را به کیش خود پندارد