گوهر های جاويدان (۵)

Classic Notes

تصور مهم تر از دانش است.(آلبرت آین اشتاین)

تغییر در هر چیزی با تغییر در خود بوجود می آید. (آنتونی رابینز)

زندگی مثل پيانو است، کلید های سياه برای غم ها و کلید های سفيد برای شادی ها. اما زمانی می توان آهنگ زيبايی نواخت كه کلید های سفيد و سياه را با هم فشار دهی.

وقتی شادی آروم بخند كه غم بيدار نشه ... وقتی غمگينی آروم گريه كن كه شادی نا اميد نشه ...

 از آیینه بپرس نام نجات دهنده ات را ... (فروغ فرخزاد)

اگر در اولین قدم موفقیت نصیب می شد، سعی و عمل دیگر معنایی نداشت. (موریس مترلینگ)

پول غلام مرد عاقل است و ارباب مرد احمق. (مثل آلمانی)

اصل و ریشه ی دین امانت داری و وفای به پیمان ها است.  (امام علی)

عشق غالبا یک نوع عذاب است، اما محروم بودن از آن مرگ است. (شکسپیر)

/ 0 نظر / 7 بازدید