معمای بیل گیتس!

دو اتاق در مجاورت هم قرار دارند. هر کدام یک در دارند ولی هیچ کدام پنجره ندارند.

درهایشان که بسته باشد درون اتاق ها کاملا تاریک است. در یک اتاق سه چراغ برق به توان های z00، 110 و ١٢٠ وات و در اتاق دیگر سه کلید برق مثل هم وجود دارد. ما نمی دانیم کدام کلید کدام چراغ را روشن می کند. (مثلا نمی دانیم آیا کلید وسطی مربوط است به چراغ وسطی یا به چراغ های دیگر اما به طور قطع می دانیم که هر کدام از کلید ها یکی از چراغ ها را روشن می کند. همچنین ترتیب چراغ ها را هم نمی دانیم.) شما معلوم کنید که هر کلید مربوط به کدام چراغ است.

Bill Gates

برای این کار و در شروع، شما باید در اطاق کلید ها باشید و کار را از آنجا شروع کنید. می توانید هر چند مرتبه که بخواهید کلید ها را روشن و خاموش کنید. اما شما تنها هستید و نمی توانید از کسی کمک بگیرید. و هیچ گونه وسیله ای هم خواه برقی خواه غیر برقی به همراه ندارید.

و مهم تر از همه اینکه شما حق ندارید بیش از یک بار وارد اطاق چراغ ها شوید. و وقتی که وارد شدید و بیرون آمدید، دیگر نمی توانید مجددا وارد آن اطاق شوید.

این معما را بیل گیتس در سال 2002 طراحی کرد تا از بین 100 مهندس یکی را برای شرکتش انتخاب کند.

راه حل معما در مقابل جواب به رنگ سفید نوشته شده است. پس از تفکر و تمرکز کامل و در صورت پیدا نکردن جواب ... متن مقابل جواب در زیر را با ماوس هایلات نمایید تا جواب را مشاهده کنید./

جواب: یکی از کلید ها را روشن کرده و یکی دو دقیقه بعد آن را خاموش کنید. حالا کلید دیگری را روشن کنید و به اطاق چراغ ها بروید. چراغی که روشن است مربوط است به کلید دوم. دو چراغ دیگر را لمس کنید، آن که گرم است مربوط است به کلید اول و البته آن که سرد است مربوط است به کلید سوم. اگر نتوانستید این معما را حل کنید یقینا به این دلیل است که به فیزیک معما که همانا حرارت تولید شده در چراغ هاست توجه نداشتید و فکر خود را متمرکز بر تناظر چراغ ها و کلید ها کرده اید.

/ 1 نظر / 11 بازدید