پرداخت قبض های تلفن٬ برق ... از طريق دستگاه های خود پرداز (ATM)

بانک صادرات

     با برخورداری از مزايای ويژه ی حساب های سپهری بانک صادرات ايران پرداخت قبض تلفن ثابت خود را به راحتی از طريق دستگاه های خود پرداز بانک صادرات ايران انجام دهيد.

     طرح اتوماسيون پرداخت قبوض با استفاده از کارت های خود پرداز بانک صادرات ايران (سپهر کارت) مشتريان را قادر می سازد بدون مراجعه ی مستقيم به شعب نسبت به پرداخت قبوض خود اقدام نمايند.

     مراحل استفاده از دستگاه خود پرداز: (در راهنمای استفاده از دستگاه های خود پرداز نيز ذکر شده است).
1- شبکه خود پرداز بانک صادرات ايران در خدمت شما است لطفا کارت خود را وارد نماييد.

2- زبان مورد نظر را انتخاب نماييد.

3- مشتری گرامی با سلام لطفا شماره ی شخصی خود را وارد نماييد:

4- انتخاب نوع خدمات: اعلام مانده حساب، تغيير رمز، صورت حساب، دريافت وجه، واريز وجه، انتقال وجه، پرداخت قبوض.

5- مشتری گرامی مايل به پرداخت کدام قبض می باشيد، برق، تلفن ثابت، آب، گاز، تلفن همراه.

6- مشتری گرامی لطفا کد شهر مورد نظر را وارد نماييد (به عنوان پيش فرض قبض تلفن) سپس کليد ثبت را فشار دهيد.

7- اکنون شماره تلفن خود را وارد نماييد و سپس کليد ثبت را فشار دهيد. (چنانچه در بند ۵ گزينه تلفن انتخاب شده باشد).

8- چنانچه دارای چند حساب جداگانه هستيد لطفا شماره حساب مورد نظر را انتخاب نماييد.

9- در صورت درست بودن اطلاعات کليد بلی در غير اينصورت کليد خير يا انصراف را فشار دهيد.

10- لطفا کارت خود را برداريد .

11- لطفا رسيد خود را بردايد .

--------------------

توضيحات:

سپهر: سيستم پرداخت همزمان رايانه ای

خودپرداز: Auto Teller Machine - ATM

* در ضمن اين امکان نيز فراهم است که شما از طريق تلفن نسبت به پرداخت قبوض خود اقدام نماييد. جهت کسب اطلاعات بيشتر به اين سايت مراجعه کنيد.

منبع: سايت بانک صادرات ايران - ويکی پديا

/ 0 نظر / 23 بازدید