... حالا٬ ويندوز و لينکوس با هم ؟!

     شركت روسی سازنده ی نرم‌‏افزار های آنتی ويروس اعلام كرد: دلايلی مبنی بر شناسايی ويروس جديدی كه هر دو سيستم عامل لينوكس و ويندوز را آلوده می‌‏كند٬ يافته است.

Windows & Linux

     شركت كارسپرسكای دو ويروس VIRUS.LINUX.BI.A ، VIRUS.WIN32.BI.A را به عنوان دو ويروس آلوده كننده ی دو سيستم عامل لينوكس و ويندوز معرفی كرده است. اين دو ويروس تنها به دايركتوری ‌‏های فعال سيستم صدمه وارد می ‌‏كنند و جالب اين است كه صدمه‌‏ ای جدی وارد نمی كنند. همچنين به تكثير خود نيز نمی ‌‏پردازد.

     ديويد پری از مديران شركت آنتی ويروس TREND MICRO، در مورد ويروس لينوكس عنوان كرده است؛ اين ويروس در مورد لينوكس محدودتر است. چرا كه بايد توسط كاربران گشوده شود و نمی ‌‏تواند خود به خود عمل كند و از آن جا كه بيشتر كاربران لينوكس به صورت سرور كار می‌‏كنند، كمتر آلوده می‌‏شود. شركت كاسپرسكای ويروس مورد نظر را به مجموع داده ‌‏های ويروس خود اضافه كرده است.

منبع: هموطن سلام

/ 0 نظر / 19 بازدید